Zmiany w ryczałcie 2021 roku.

Zmiany obejmą następujące obszary:

  • limit stosowania ryczałtu – zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro,
  • katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem – został rozszerzony. Prawo do korzystania z ryczałtu zyskali przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Ustawodawca dokonał rozszerzenia definicji „wolnego zawodu”, dodano do tej kategorii m.in. adwokatów, notariuszy, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych czy też rzeczników patentowych. Obok rozszerzenia katalogu wolnych zawodów obniżono także niektóre stawki podatkowe dla ryczałtu:

– stawką 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane są przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów;

– stawką 15% opodatkowane są przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17%, w tym np. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów;

– stawką 8,5% i 12,5% opodatkowane są przychody  z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł;

– stawką 8,5% są opodatkowane przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

  • od 2021 r. ryczałt od przychodów będą mogli płacić również wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, a wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem ulegną ujednoliceniu (8,5% i 12,5%, gdy przychody przekroczą 100 tys. zł).

Zwracamy Państwa uwagę, że ryczałt płaci się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Jest więc korzystny dla tych, którzy ponoszą niewysokie koszty. Wybór należy poprzedzić kalkulacją.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.