Co nie może być kosztem podatkowym

Z definicji kosztu uzyskania przychodów wynika, że powinien to być koszt, którego celem jest uzyskanie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Oznacza to, że koszty, które zostały poniesione w innym celu, nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Przepisy podatkowe zawierają katalog wydatków, które ponoszą przedsiębiorcy, a które nie mogą być kosztem uzyskania przychodów, niezależnie od celu, w jakim zostały poniesione. Czyli obiektywie mogą być związane z osiąganymi przychodami, ale ustawodawca zdecydował inaczej. Poniżej katalog takich, które mogą dotyczyć każdego przedsiębiorcy:

– wydatki na spłatę kapitału pożyczki i kredytu (odsetki mogą być kosztem),

– grzywny i kary pieniężne oraz odsetek od nich, które zostały orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym oraz w sprawach o wykroczenia,

– wierzytelności przedawnione,

– wartość własnej pracy przedsiębiorcy,

– składki na rzecz organizacji, do których ich przynależność nie jest obowiązkowa,

– szkolenia, studia, warsztaty,  które powiększają poziom ogólnej wiedzy, ale nie dostarczają wiedzy, która może być wykorzystana w prowadzeniu działalności gospodarczej,

– koszty reprezentacji, przez którą rozumie się wydatki mające na celu prestiż, okazałość,

– prezenty dla klientów, z tym zastrzeżeniem, że gdy zawierają one logo firmy wówczas są to zwykłe koszty reklamy, uznawane za koszty uzyskania przychodu, natomiast gdy nie zawierają one loga firmy należy potraktować je jako koszty reprezentacji,

Poza tym, kosztami nie mogą być wydatki na cele osobiste. Jakie to koszty? Ogólnie – stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby.

Wśród najbardziej charakterystycznych można zaliczyć wydatki na:

– okulary korekcyjne bądź soczewki,

– karnet na basen, siłownię i inne wydatki na uprawianie sportów,

– szczepionki,

– wizyty lekarskie i stomatologiczne,

– ubezpieczenie na życie.

– ubrania, które mogą być wykorzystywane i są nie tylko przy prowadzeniu biznesu,

– zegarki na rękę, biżuteria,

– torebki, buty, kosmetyki,

– wyżywienie.

Trzeci na dole uzupełnię.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.