Zakup mieszkania w UE a ulga podatkowa

Sprzedaż nieruchomości upływem 5 lat (licząc od roku kalendarzowego) od jej nabycia rodzi konieczność zapłaty podatku w wys. 19%. Przepisy pozwalają na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania. Ważna jest jednak realizacja tzw. własnych celów mieszkaniowych. I nie musi być ona realizowana w Polsce. Jeżeli podatnik ma zamiar zakupić mieszkanie w innym kraju do którego udaje się z zamiarem stałego pobytu, to zakup mieszkania w tym kraju uprawnia do skorzystania z uli mieszkaniowej.

Fiskus akceptuje takie rozwiązanie. W interpretacji indywidualne z dnia 26 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.554.2022.1.KC uznał, że jeśli osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia i nie jest to związane z działalnością gospodarczą, to uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jednakże, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. KIS uznała, że osoba sprzedająca nieruchomość może być zwolniona z opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości, jeśli wyda uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie.

Organ podkreślił, że celem mieszkaniowym może być zakup mieszkania lub nieruchomości, remont własnego budynku mieszkalnego, lub inne cele związane z mieszkaniem. Organ podatkowy stwierdził, że zakup mieszkania w innym kraju UE (w tym przypadku Belgii) przez wnioskodawczynię na własne cele mieszkaniowe spełnia warunki ulgi podatkowej.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.