Wykup samochodu z leasingu w celu odsprzedaży – odliczenie 100 % VAT!

Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje decyzje w zakresie wykupu pojazdu z leasingu w celu dalszej odsprzedaży. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy w tej sytuacji z faktury wykupu przysługuje 100% odliczenie VAT.

Obecnie przepisy nie wskazują wprost zasadności pełnego odliczenia dla pojazdu wykupionego z leasingu, który będzie kwalifikowany jako towar handlowy. Pojawiały się jednak stanowiska mówiące o tym, że 100% odliczenie VAT jest możliwe jeżeli  przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie handlu samochodami lub

spełnione zostaną warunki tj.: zgłoszenie pojazdu na VAT-26, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu

– w innym przypadku natomiast podatnik mógł zakwalifikować wykupiony pojazd jako towar  z odliczeniem 50% VAT.

Z uwagi na niejednoznaczność przepisów, przedsiębiorcy nie mieli klarownej sytuacji co do zasadności 100% odliczenia VAT, jeśli ma miejsce wykup samochodu z leasingu celem odsprzedaży.

W kontekście powyższego duże znaczenie ma interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11.05.2023 r., (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.202.2023.1.ICZ) w której wskazano, że przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% VAT, jeśli wykupiony z leasingu pojazd będzie stanowił towar w ramach prowadzonej działalności, w które sprzedaż pojazdów jest jej przedmiotem. Wskazał, że przepis art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje ściśle określone sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przedmiotowej sprawie należy wskazać na pkt 1 lit. a tej regulacji. Zgodnie z tym przepisem, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży.

Ponadto, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy ma zastosowanie jeżeli odprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Zatem, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, umożliwiający dokonanie odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów osobowych wykupionych z leasingu a przeznaczonych do dalszej odprzedaży, w sytuacji, gdy odsprzedaż tych pojazdów stanowić będzie przedmiot działalności spółki. (…).

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.