Wydatki związane z COVID a koszty podatkowe

Okres pandemii trwa już ponad półtora roku, a przed nami następna fala. Firmy muszą ponosić dodatkowe wydatki, aby dostosować się do przepisów w zakresie zachowania reżimu sanitarnego w firmie i zabezpieczenia pracowników i klientów.  Część wydatków bezdyskusyjnie może stanowić koszty uzyskania przychodu w firmie (np. środki ochrony przeciwbakteryjnej, testy na COVID czy zwrot wydatków za pracę zdalną) ale co z tymi mniej jednoznacznymi?  Każda firma ma swoją specyfikę i zmuszona jest ponosić wydatki, które mogą budzić wątpliwości co do zasadności ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Pojawiają się interpretacje podatkowe, które pozwalają firmom zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych wydatki związane z poprawą zdrowia pracowników, którzy po zachorowaniu na COVID poddają się rehabilitacji i innym zabiegom. Organy podatkowe akceptują kwalifikację tych wydatków do kosztów podatkowych, wykazując zrozumienie i aprobując, że zapewnienie świadczeń sprzyjających dobremu zdrowiu załogi pozwala zachować stabilność firmy, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy i zapewnia poczucie bezpieczeństwa pracownikom. Jako przykłady można wskazać wydatki na nabycie usług medycznych w zakresie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, przeprowadzenie tlenoterapii, zapewnienie zajęć sportowych pracownikom finansowanych ze środków obrotowych firmy.

Ten trend wskazuje na zwiększenie świadomości organów podatkowych i zachęcenie pracodawców, zleceniodawców do aktywnego uczestnictwa w procesie walki z pandemią i jej skutkami.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.