Wydatki na rzecz klientów w kosztach podatkowych

Kwalifikacja wydatków do kosztów reklamy czy reprezentacji jest dość płynna ale bardzo ważna, bo koszty tej pierwszej mogą być odliczone od przychodu a tej drugie już nie.  Nierzadko podatnicy wchodzą w spory z organami podatkowymi i próbują obronić wydatki, które mogą zostać zakwalifikowane zarówno jako jedne i drugie.

Czy w ostatnich latach fiskus jest bardziej liberalny w kwestiach reprezentacji?

Wśród firmowych wydatków na rzecz klientów wyróżnia się zakup żywności lub usług gastronomicznych. Artykuły spożywcze, a także obiady lub lunche które są zapewniane kontrahentom firmy podczas spotkań biznesowych można uznać za koszty uzyskania przychodów, lecz jedynie wówczas gdy są to wydatki na zwyczajowo przyjętym poziomie i o ile nie będą posiadały charakteru wytworności lub okazałości oraz będą gospodarczo i racjonalnie uzasadnione.

Obecnie organy podatkowe prezentują stanowisko, że nie są wydatkami na cele reprezentacyjne koszty zakupu drobnego poczęstunku (np. artykułów spożywczych: ciastek, kanapek, paluszków), napojów bezalkoholowych (np. kawy, herbaty, wody mineralnej, soków), jak również posiłków (np. lunchów, obiadów, kolacji), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika czy też poza nią), podawanych kontrahentom firmy w trakcie spotkań, na których omawiane są sprawy związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Fiskus stał się bardziej elastyczny w kwestii zakupu garniturów do prowadzonej firmy, szczególnie w zawodach prawniczych, w działaniach szkoleniowych. Wydatki na zakup koszul, garniturów, odzieży wierzchniej i trwałe wykonanie na nich logo, spełniają funkcję reklamową, gdyż zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, co w efekcie może wpływać na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami. Ale …odzież powinna w wyraźnym miejscu, w sposób trwały, eksponować nazwę firmy  w przeciwnym wypadku wydatki na nią są typowo osobiste.

Trudniej obronić w kosztach podatkowych wydatki związane z zakupem biletów dla klientów na mecz, koncert, przedstawienie teatralne, itp. choć niekiedy i tutaj organy są bardziej przychylne. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 19 marca 2014 r. stwierdził, że wydatki poniesione na zakup biletów na imprezy sportowe i kulturalne wydanych dla potencjalnych klientów podatnika, nie mogą być powiązane z konkretnym przychodem uzyskiwanym przez podatnika, jednak przejawiają one związek z prowadzoną przez podatnika działalnością. W konsekwencji zgodził się, że przy spełnieniu ustawowych warunków mogą one stanowić koszt podatkowy.

Mnogość wydatków i możliwości ich skutecznej obrony są duże, to od podatnika zależy jak bardzo będzie chciał naciągnąć linię wzdłuż granicy reprezentacja i reklama do własnych potrzeb.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.