Wakacyjne „gadżety” koszty podatkowe

W okresie wakacyjnym właściciele firm a także ich pracownicy wykorzystują w celach wypoczynkowych, ale także biznesowych, stanowiące ich własność kampery, motorówki, jachty czy nawet jednostki latające. Część firm wynajmuje taki sprzęt także komercyjnie. Czy warto kupić taki sprzęt „na firmę”?

Kampery, jachty, motorówki, małe samoloty służą przede wszystkim do rekreacji, sportu czy turystyki. Firmy umieszczają na nich swoje logo, nadają barwy firmowe lub oznaczają różnym hasłami tak, aby jednostki te wypełniały cele reklamowe, identyfikowały z firmą podczas ich  używania. Można mini dotrzeć na spotkanie albo na ich pokładzie negocjować  i podpisywać kontrakty. Jak w związku z tym potraktować te wydatki w zakresie podatku dochodowego i VAT?

Aby można było odliczyć VAT od takiego zakupu konieczny jest związek między zakupem takiego sprzętu a przychodem opodatkowanym podatkiem VAT.  Jeśli głównym celem korzystania z takiego sprzętu są spotkania biznesowe oraz imprezy integracyjne  a nie wynajem jachtu, motorówki, samolotu, kampera  itp. to nie jest to cel gospodarczy, ale rekreacyjny, sportowy czy turystyczny i trudno się dopatrzyć ścisłego i bezpośredniego związku najmu jachtu z konkretnymi czynnościami podatnika, które generowałyby podatek należny. Taki pogląd zaprezentował NSA w wyroku o sygnaturze I FSK 410/18. Co innego gdyby taki sprzęt był zakupiony celem świadczenia usług ciągłego, najmu o charakterze zarobkowym ze stosowanymi cenami rynkowymi.

Podobnie z punktu widzenia ujęcia w kosztach podatkowych, organy podatkowe uznają, że wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją jachtu, motorówki, kamera czy samolotu (w części niezwiązanej z wynajmem), „będącego niewątpliwie synonimem luksusu, atrakcyjności, rekreacji i wypoczynku”, służą raczej reprezentacji podatnika i budowaniu jego prestiżu niż reklamie. Z tego powodu nie mogą być kosztem podatkowym. Natomiast jeśli jest planowany wynajem w celach zarobkowych, to podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu wydatku na ich zakup. Można je także amortyzować i po spełnienie kilu warunków można również dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (m.in. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.20.2020.1.EN).

Podatnicy mogą więc inwestować zgromadzone środki w zakup jednostek typu kampery, jachty, łodzie, samoloty ale podatkowo rozliczać tylko jeśli ewidentnie będzie to związane z wykorzystaniem ich do celów zarobkowych. Należy też pamiętać o dokonaniu wówczas właściwego wpisu PKD do CEIDG bądź KRS firmy.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.