Używanie samochodu spółki przez wspólnika ukrytą dywidendą?

Do polskiego systemu podatkowego mają zostać wprowadzone nowe przepisy ograniczające możliwości zaliczania do kosztów podatkowych sztucznych kosztów w związku z wypłatą świadczeń, które mają charakter tzw. ukrytej dywidendy. Zmiany mają zostać wprowadzone z początkiem 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu. Regulacje te mają docelowo przeciwdziałać wypłacaniu ze spółek zysków w postaci ukrytej dywidendy. Chodzi np. o płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, transakcji o nierynkowym charakterze czy użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które należały pierwotnie do podatnika np. samochodu czy nieruchomości.

Jeśli stwierdzone zostanie, że dane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, to wartość takiego świadczenia nie będzie mogła stanowić kosztu uzyskania przychodu dla podatnika.

„W przypadku wypłaty dywidendy podatnik nie ma możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu. Dochodzi do ekonomicznej dystrybucji zysku, która jednak formalnie nie jest dywidendą” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.