Ustalenia podatkowej części Polskiego Ładu ciągle trwają

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, mimo zapowiedzi, nie został dotąd opublikowany. Znane są tylko ogólne założenia i wiadomo, że prace nad finalną wersją dokumentu jeszcze trwają. Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców i płacenia przez nich składki zdrowotnej nie są jeszcze przesądzone.

Gotowe projekty miały być zaprezentowane na przełomie czerwca i lipca. Wiceminister finansów zapewniał, że już od końca maja trwają konsultacje poszczególnych rozwiązań, w ramach których miały być przedstawione przedsiębiorcom i ich organizacjom konkretne przepisy z wnioskami o ich opinię. Była mowa także o skierowaniu projektu na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną, aby weszły w życie jak najszybciej.

Na pytanie o składkę zdrowotną płaconą przez przedsiębiorców i kwotę wolną od podatku, wiceminister odpowiedział, że założenia projektu zostały ogłoszone w dokumencie programowym. – Nie widzę tutaj dużego pola do ich modyfikacji. Składka zdrowotna będzie utrzymana na dotychczasowym poziomie – 9 procent. Składki zdrowotnej nie będzie można jednak odliczać od podatku. Chcemy też, by była obliczana od realnie uzyskanego dochodu. Jeśli natomiast chodzi o kwotę wolną od podatku, to wyniesie ona 30 tys. zł. Będzie miała zastosowanie do wszystkich pracowników i przedsiębiorców rozliczających PIT według skali, niezależnie od ich dochodów. Kwoty wolnej, tak jak teraz, nie odliczą więc przedsiębiorcy rozliczający się według stawki liniowej – tłumaczył Jan Sarnowski.

Polski Ład przewiduje wprowadzenie m.in. specjalnej ulgi dla klasy średniej.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.