Ujęcie w kosztach podatkowych składek ZUS w 2023 roku

Zmiany podatkowe wprowadzone w 2023 roku wymuszają na podatnikach inne kwalifikowanie składek ZUS jako kosztów podatkowych. Dokładniej, w ramach pakietu Polski Ład 3.0. od 1 stycznia 2023 r. dokonano zmiany brzmienia art. 15 ust. 4h ustawy CIT.

Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2023 roku, w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia terminu, ww. składki ZUS stanowić będą koszt podatkowy w miesiącu ich opłacenia do ZUS. Co ważne ta zasada nie obejmuje składek ZUS finansowanych przez płatnika składek.

Oznacza to, że od 2023 r. dla celów ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika nie ma znaczenia moment wypłaty wynagrodzenia. Ma to zastosowanie do składek, w części finansowanej przez płatnika z tytułu wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2023 roku.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.