Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców od Starosty

Wsparcie z ZUS to nie jedyna pomoc oferowana w ramach rozwiązań Tarczy Antykryzowej. Warto zwrócić uwagę na pomoc z powiatowych urzędów pracy m.in. świadczenie postojowe od starosty. Tym bardziej, że termin naboru jest ograniczony. W przeciwieństwie do postojowego z ZUS pomoc z powiatowego urzędu pracy dedykowana jest tylko przedsiębiorcom bez pracowników.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest oczywiście spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadek obrotów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 01 stycznia 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Przedsiębiorca, który nie prowadził działalności w analogicznym okresie 2019 nie skorzysta z tej formy dofinansowania.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania kosztów działalności zależy od przedziałów spadku obrotów przedsiębiorcy w porównywanych okresach.

Gdy spadek obrotów wyniósł co najmniej:

  • 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł
  • 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł
  • 80% może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 2340 zł

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Gdy przedsiębiorca w składanym wniosku wniesie o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we wniosku. Zatem jeśli przedsiębiorca zakłada wyższy spadek obrotów w kolejnych okresach powinien złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Jak i kiedy składać wniosek?

Wniosek o postojowe należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  • umowę o wypłatę dofinansowania;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl., pocztą lub bezpośrednio w urzędzie pracy.

Warunki otrzymania pomocy

Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Zatem nie można zlikwidować ani zawiesić działalność w okresie pobierania świadczenia.

Dodatkowo przedsiębiorca oświadcza, że nie otrzymał dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.