Sprzedaż kryptowalut w 2023 w rozliczeniu PIT 38

Przychody z kryptowalut kwalifikowane są do kategorii źródeł przychodu „kapitały pieniężne”. Podatek w stawce 19% płaci się od dochodu, który stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Co istotne przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży kryptowalut nie łączy się z innymi przychodami i kosztami z kapitałów pieniężnych, takich jak sprzedaż akcji, czy udziałów.

W przypadku, gdy w poprzednim roku koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży kryptowalut były wyższe od przychodu, strata może być skompensowana w tym roku, ale wyłącznie z przychodem z kryptowalut. Podobnie, jeżeli w bieżącym rozliczeniu koszty będą wyższe od przychodu, pomniejszą one przychód z kryptowalut w roku następnym.

Co ważne, nawet jeśli handel kryptowalutami odbywał się w ramach działalności gospodarczej, może on być rozliczony wyłącznie w PIT-38. Nie ma możliwości rozliczyć go w deklaracjach składanych dla przychodów z działalności (PIT-36, PIT-36L, czy PIT-28).

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.