Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:

  • od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie)
  • od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami CIT. Podatek od dochodów z udziałów w spółce rozliczali wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił zwykle 19%. Spółka komandytowa może zdecydować czy będzie podatnikiem tego podatku od 1 maja 2021 r. W przypadku takiej decyzji, nowe przepisy będą obowiązywać spółkę  w zakresie uzyskiwanych przychodów i kosztów związanych w jej uczestnictwie od 1 maja 2021 r.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.