Spłata pożyczki od rodziny nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

Spłata prywatnej pożyczki przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe nie pozwala korzystać ze zwolnienia z PIT związanego z realizacją własnych celów mieszkaniowych. Taki przywilej daje tylko przeznaczenie przychodu ze sprzedanej nieruchomości na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji 0112-KDSL1-2.4011.251.2023.3.JN z 2 sierpnia 2023 r. przypomniał generalną zasadę, zgodnie z którą zwolnienie od podatku jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdyby spełnione były wszystkie przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Jednych z celów mieszkaniowych uprawniających do zastosowania tego zwolnienia jest spłata kredytu na cele mieszkaniowe, udzielonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK). Spłata pożyczki udzielonej przez członka rodziny, a więc inny podmiot niż bank lub SKOK, nie uprawnia do zastosowania tego zwolnienia.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.