SLIM VAT – Możliwość odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, jeżeli nabywane są one celu odsprzedaży, czyli dotyczy to wyłącznie przypadków kiedy usługa noclegowa nabywana  jest w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotu trzeciego. Oznacza to, że w sytuacji gdy przedsiębiorca zakupi usługę noclegową dla innego podmiotu i obciąży go kosztami w ramach tzw. refakturowania, będzie mógł odliczyć podatek VAT. Warunkiem jest, aby poniesiony koszt spełniał zasadę ogólną prawa do odliczenia VAT, a więc posiadał związek z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy.

Do 2020 roku podatnicy nie mieli możliwości odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych. Nabycie pozostałych usług noclegowych a także gastronomicznych nadal nie będzie generowało prawa do odliczenia.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.