Rząd zapowiada zwiększenie limitu dla ryczałtu od 2024 roku

Od momentu wprowadzenia w Polsce Polskiego Ładu forma opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zaczęła cieszyć się coraz większym powodzeniem, popularniejsza nie tylko ze względu na niższe stawki podatku, ale przede wszystkim stałej określonej w progach składce zdrowotnej. Aby umożliwić większej ilości przedsiębiorcom przejście na ryczałt rząd chce podnieść limit dla ryczałtu od 2024 roku.

W sejmie pojawił się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, w ramach, której rząd chce dokonać zwiększenia limitu dla ryczałtu. Obecnie limit ten wynosi 2 miliony euro i aby pozostać na ryczałcie nie można go przekroczyć. Limit dla ryczałtu wyrażony jest w euro, w związku z tym przelicza się go na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy. W związku z tym limit dla podmiotów kontynuujących działalność w 2023 roku wynosi 9 654 000 zł. Na 2024 rok kwota w przeliczeniu na walutę polską nie jest jeszcze znana

Próg ten ma od 2024 roku ulec zwiększeniu i wynosić ma 3 miliony euro. W związku z tym jeśli przepisy wejdą w życie aby móc przejść na ryczałt od 2024 roku podatnik nie będzie mógł w 2023 roku posiadać przychodu wyższego aniżeli 3 miliony euro. 

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.