Przełomowa uchwała NSA w sprawie ubezpieczenia wspólnika spółki z o.o.

W dniu 21.02.2024 r. Sąd Najwyższy pojął uchwałę, z której wynika, że Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Jest to przełomowa uchwała, gdyż ZUS stosował od wielu lat bardzo niekorzystną praktykę wobec większościowych wspólników spółki z o.o.

Uznawał, że jeśli wkład drugiego wspólnika spółki jest nieznaczny i wspólnik miał niewielki wpływ na działania spółki i podejmowane decyzje to był traktowany jako tzw. wspólnik iluzoryczny. A to z kolei przyczyniało się do tego, że wspólnik większościowy był traktowany jako „niemal jedyny wspólnik” spółki. A to z kolei wiązało się z obowiązkiem opłacania składek społecznych jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Zatem w przypadku podziału udziałów 99% – 1% wspólnik większościowy obciążany był składkami społecznymi.

ZUS nie liczył się z zapisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w której w art. 8 ust. 6 pkt 4 nie ma mowy o wspólniku większościowych, a jedynie o wspólniku jednoosobowej spółki z o.o.

Tak więc uchwała to zdecydowana zmiana i dobra wiadomość dla wielu wspólników spółek z o.o.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.