Polski Ład. Wybór formy opodatkowania ryczałtem w 2022 roku

Nowe przepisy Polskiego Ładu nie wydłużają okresu ani nie skracają okresu, w jakim podatnik ma prawo zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. Termin uzależniony jest jednak od samej formy opodatkowania. I tak – w przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt ewidencjonowany przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli zatem przedsiębiorca pierwszy dochód w 2022 roku uzyskał w styczniu 2022 roku to czas na wybór nowej formy opodatkowania ma do dnia 20 lutego 2022 roku. Jeżeli natomiast pierwszy przychód osiągnął w lutym 2022 roku ma czas na wybór nowej formy opodatkowania ma do dnia 20 marca 2022 roku.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.