Polski Ład. Ulga dla klasy średniej bez twórców i artystów

Dla złagodzenia skutków zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej, ustawodawca przygotował specjalną ulgę – dla tzw. klasy średniej. Skorzystają z niej zatrudnieni na podstawie szeroko pojętego stosunku pracy. Ulga ma dotyczyć wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie). Będzie można ją rozliczać miesięcznie i rocznie. Celem wprowadzenia odliczenia ma być sztuczne obniżenie dochodu dla określonego przedziału dochodowego, aby zniwelować stratę spowodowaną zniesieniem możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Dla dochodów poniżej tego przedziału strata ta będzie niwelowana kwotą wolną od podatku, która zostanie podwyższona do 30 tys. zł, z kolei dla dochodów powyżej tego przedziału intencją ustawodawcy jest, by podatnicy płacili wyższy podatek.

Korzyści omijają jednak szeroki łukiem korzystających z 50-proc. autorskich kosztów podatkowych. Czyli wszystkich otrzymujących honoraria autorskie m.in. nauczycieli akademickich, dziennikarzy, programistów, architektów, artystów.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.