Polski Ład. Sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Do tej pory sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego nie podlegało opodatkowaniu PIT po upływie pół roku.

Polski Ład wprowadza 6-letni okres, w trakcie którego podatnik, nawet po wycofaniu składnika majątku z działalności gospodarczej, sprzedając ów składnik majątku zobowiązany jest do rozpoznania przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Powyższa zmiana ma zastosowanie do składników majątku nabytych po 31 grudnia 2021 r. Zatem w przypadku składników majątku nabytych przed tą datą, a zbytych po 1 stycznia 2022 r. stosować należy przepisy w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.