Polski Ład. Spiesz się na kartę podatkową tak szybko odchodzi.

To ostatni moment na rozpoczęcie działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową. Od 1 stycznia 2022 r. rząd zamierza ją zlikwidować, a prawo do opodatkowania w tej formie mają zachować tylko ci, którzy na karcie będą w dniu 31 grudnia 2021 roku. Skróceniu ulegnie także lista profesji uprawniających do karty podatkowej. To oznacza, że każdy, kto zastanawia się nad założeniem własnej firmy i rozliczaniem uzyskiwanych dochodów w formie karty podatkowej i spełnia warunki uprawniające do korzystania z tej formy płacenia podatku dochodowego powinien jeszcze w tym roku zarejestrować działalność gospodarczą, i złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Projekt Polskiego Ładu przewiduje zasadę, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Wykluczeni zostaną także podatnicy, którzy będą w kolejnych latach kontynuować rozliczenie kartą, ale zdecydują się zmienić formę opodatkowania. Jeżeli np. podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej w 2022 r. przejdzie od 2023 r. na stawkę liniową 19 proc., to już w następnych latach nie będzie mógł wrócić na kartę podatkową.

Ale to nie wszystko…w projekcie zaproponowano także zmianę definicji wolnego zawodu którego przedstawiciele mogą korzystać z karty podatkowej. I tak, z nowej definicji wolnego zawodu, jaka ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. wypadli psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, a także architekci, inżynierowie budownictwa i nauczyciele w zakresie świadczenia przez nich usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny oraz wszystkich tych, którzy świadczą usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.