Polski Ład już pewny.

Prezydent złożył podpis na ustawie Polski Ład, nie ma zatem już odwrotu od rewolucyjnej ustawy Polski Ład. Zostanie ona teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Większość zmian zacznie obowiązywać już w styczniu 2022 roku.

Ustawa wprowadza zmiany w 26 ustawach m.in. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, W Ordynacji podatkowej, ustawie z o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, Kodeksie karnym skarbowy, ustawie z o podatku od towarów i usług, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prawo przedsiębiorców. Nie sposób wymienić wszystkich zmian.

Przedstawiamy Najistotniejsze z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą zmiany.

 • Likwidacja dotychczasowej możliwości odliczania składki zdrowotnej i różne zasady jej naliczania
 1. Składka zdrowotna dla zatrudnionych

Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub świadczące pracę w ramach umowy zlecenia od stycznia 2022 r. zostaną obciążone 9% składką zdrowotną jak dotychczas ale nawet bez prawa do jej odliczenia dla zarabiających w przedziale do 11,1 tys. zł brutto zmiana ma być nieodczuwalna z uwagi na nową ulgę, tzw. ulgę dla klasy średniej. Zarabiający powyżej nie będą mogli jej zrekompensować.

 1. Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych zapłaci 9 % składkę zdrowotną podobnie jak osoby pracujące na umowę o pracę i zatrudnione na umowach zlecenia. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku, która zostanie podniesiona z obecnych 3089 zł do 30 000 zł i podwyższonego pierwszego progu podatkowego, który będzie wynosił od stycznia 2022 r.  120 000 zł.

 1. Dla podatników rozliczających się liniowo

Minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270 zł. Dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu zamiast pierwotnie zapowiadanych 9%, ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

 1. Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Podatnicy rozliczający się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego zapłacą składkę zdrowotną w wysokości zależnej od rocznego przychodu.

Przychód rocznie:

Do 60 000 zł – 60 % przeciętnego wynagrodzenia – wysokość składki zdrowotnej 305,56 zł

Do 300 000 zł 100 % przeciętnego wynagrodzenia – wysokość składki zdrowotnej 509,27 zł

Powyżej 300 000 zł 180 % przeciętnego wynagrodzenia – wysokość składki zdrowotnej 916,68 zł

 1. Karta podatkowa

270 zł – ta kwota będzie obowiązywać rozliczających się według karty podatkowej.

 1. Członkowie zarządu

Przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu będą stanowić podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej. Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 • Zmiany w terminie zapłaty składki zdrowotnej

Przepisy Polskiego ładu zmieniają termin zapłaty składki zdrowotnej, która będzie płatna na dzień 20 danego miesiąca. Przesunięcie podyktowane jest tym, że będzie trzeba ją policzyć od dochodu oraz przygotować i wysłać do ZUS dodatkową informację o wysokości dochodu.

Opłacenie składek ZUS przed końcem roku pomoże ominąć Polski Ład choć w minimalnym zakresie. Wcześniejsze opłacenie składek ZUS za grudzień 2021 roku w grudniu pozostawi w portfelu prawie 330 złotych.

 • Wyższy próg

Podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%.

 • Zlikwidowana ulga dla samotnych rodziców

Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie będzie korzystał z rozliczenia wspólnie z dzieckiem, które wychowuje lub nad którym pełni funkcję rodziny zastępczej. W miejsce dotychczasowego rozliczenia wspólnie z dzieckiem, podatnik uzyskuje ulgę podatkową z tytułu samotnego wychowywania. Po wykorzystaniu, ulga wyniesie 1.500 zł odliczane od podatku.

 • Karta Podatkowa tylko dla kontynuujących

Stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu.

 • Zatrudnieni inaczej

Od 2022 roku pracodawcy nielegalnie zatrudniający pracowników lub wypłacający całość lub część wynagrodzenia „pod stołem” poniosą istotne konsekwencje finansowe. Zapłacą podatek od przychodu z tyt. nielegalnego zatrudnienia, nie będą mogli odliczyć kosztów podatkowych wypłaconego wynagrodzenia i będą musieli zapłacić wszystkie składki ubezpieczeniowe za niewłaściwe zatrudniania pracowników. Pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia „wstecz”, dzięki czemu pracownicy będą mogli ujawniać, że byli zatrudnieni na czarno lub otrzymywali wynagrodzenie w wysokości innej niż formalna w 2021 r. i w latach wcześniejszych.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.