Polski Ład. Czy składki zdrowotne za 2022 można zapłacić w grudniu i odliczyć je od podatku?

Odliczenie grudniowej składki zdrowotnej na starych zasadach – jeśli zapłacimy ją jeszcze w grudniu 2021 r. odliczymy od podatku za 2021 r.

Pojawia się pytanie, czy będzie można zastosować podobną regułę dla przyszłych składek, czyli jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się wpłacić na swoje indywidualne konto ZUS całą wartość składek za 2022 r. jeszcze w grudniu, robiąc nadpłatę – czy będzie mógł je odliczyć od podatku? Jak do tego podejdzie ZUS? Jest kilka spraw, które trzeba wziąć pod uwagę. Warto to przeanalizować.

Po pierwsze nie znamy jeszcze wysokości składek ubezpieczeniowych oraz składki zdrowotnej, jaka będzie obowiązywała w 2022 r. Składka płacona do 10 stycznia 2022 r. dotyczy grudnia 2021 – jej wysokość jest ustalona na podstawie wartości przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał ubiegłego roku. Natomiast wysokość miesięcznych składek w 2022 r. będzie liczona od indywidualnej podstawy podatnika, a w związku z tym nie można przewidzieć, jak wysoka będzie składka zdrowotna właściwa dla formy opodatkowania danego podatnika na nowych zasadach.

Z tego wynika następna niewiadoma, a mianowicie nie wiadomo w jakiej kolejności ZUS zaksięguje wpłaty na konkretne składowe ubezpieczenia. Oczywiście w pierwszej kolejności ureguluje on zaległości. Nie wiemy, czy z tej kwoty zostanie pokryte ubezpieczenie zdrowotne, na którym właśnie podatnikowi należy. Podatnik bowiem wpłaca całość na indywidualne konto, a nie na subkonta każdej ze składek.

I trzecia sprawa wypełniając co miesiąc druk ZUS DRA trzeba określić ile wpłaciliśmy na konkretne składki. Jeśli wpłata będzie mniejsza niż ta, która zostanie nam wyliczona zgodnie z nowymi zasadami, powstanie na naszym subkoncie niedopłata, którą podatnik będzie musiał wyrównać. Odliczeniu od podatku podlega bowiem konkretna składka zdrowotna, a nie nadpłata na konto indywidualne.

Następna sprawa, to nie wiadomo, jak do całej sprawy podejdzie ZUS, który może wnieść o interpretację przepisów, a ta może okazać się dla podatników niekorzystna. Urząd skarbowy również może odrzucić wcześniejszą nadpłatę podatnika i nie uznać prawa jej zaliczenia do kosztów.

W związku z powyższym nie rekomendujemy wpłaty w 2021 z góry za 2021 bo może okazać się, że niepotrzebnie ulokujemy w ZUS pieniądze.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.