Polski Ład. Autodenuncjacja do ZUS i kara skarbówki za błędy.

O planach wymogu opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców w wysokości 9 proc. uzyskanego dochodu, i bez prawa do jej odliczenia (tak jak dziś – 7,75 proc. od podatku) w terminie do 10. dnia następnego miesiąca, już wszyscy wiedzą. Jednak wraz z tą zmianą, czeka jeszcze jedna, dość problematyczna zmiana. Chodzi o wprowadzany przy tej okazji obowiązek składania comiesięcznych informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W terminie do 10. każdego miesiąca przedsiębiorcy będą musieli nie tylko opłacić składkę zdrowotną od uzyskanych dochodów, ale i złożyć do ZUS informację o zastosowanych formach opodatkowania oraz dochodzie stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tą wiedzą ZUS podzieli się ze skarbówką. Zatem przepisy nakładają na  przedsiębiorców obowiązek samodonosu a fiskusowi impuls do ścigania tych, którzy będą się często mylić.

Nowy obowiązek ma dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z fiskusem według skali podatkowej, podatku liniowego oraz płacących podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W tym samym terminie i taką samą informację będą musieli przekazywać także przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy w formie zryczałtowanej.

Nowy obowiązek ma dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z fiskusem według skali podatkowej, podatku liniowego oraz płacących podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W tym samym terminie i taką samą informację będą musieli przekazywać także przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy w formie zryczałtowanej.

To jeszcze nie wszystko. Przedsiębiorcy będą też zobowiązani przedstawić na żądanie ZUS dokumenty potwierdzające formę opodatkowania obowiązującą ubezpieczonego oraz wysokość przychodu lub dochodu z pozarolniczej działalności, stanowiącego podstawę wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Zakład będzie mógł żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających te informacje, jeżeli ich nie posiada i nie może uzyskać do nich dostępu na podstawie odrębnych przepisów albo ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub kompletności tych informacji

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.