Podatek u źródła – więcej kontroli

W ostatnich 5 latach urzędy celno-skarbowe w Polsce przeprowadziły prawie 200 postępowań ukierunkowanych wyłącznie na badanie prawidłowości rozliczeń podatku u źródła (WHT).  Świadczy to o tym, że zainteresowanie tym obszarem z roku na rok wzrasta. WHT stanowił w latach 2018 i 2019 ok. 5,2%-7,6% wpływów z całego CIT.

Czym jest podatek u źródła? Podatek u źródła, potocznie nazywany WHT (z ang. withholding tax), pobierany jest zazwyczaj w wysokości 19% lub 20% od wypłacanych płatności z Polski za granicę. Nie stanowi oddzielnego podatku dochodowego, jest częścią PIT-u lub CIT-u w zależności od tego, kto (osoba fizyczna lub osoba prawna) jest odbiorcą należności wypłacanych z Polski.

Zawsze dotyczy nierezydentów, czyli firm zagranicznych które otrzymują z Polski płatności w postaci odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej. Polskie firmy nabywają bardzo dużo usług do zagranicznych kontrahentów i w każdym przypadku należy przeanalizować, czy nie należy potrącić należności dla kontrahenta i zapłacić podatku u źródła.

Odpowiedzialni za jego rozliczenie są polscy rezydenci podatkowi, czyli polskie firmy dokonujący wypłat (płatnicy) do podmiotów zagranicznych. W praktyce zatem, pomimo  że zobowiązanie podatkowe dotyczy podatnika zagranicznego, kontrola rozliczeń przeprowadzana jest zwykle u płatników, czyli w tym przypadku w polskich spółkach wypłacających należności zagranicznym podatnikom.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.