Płacisz pod stołem, poniesiesz pełną odpowiedzialność

Od przyszłego roku w przypadku nieujawniania całości lub części wynagrodzenia pracowników ciężar sankcji będzie spoczywać wyłącznie na pracodawcach. Nowe regulacje zostaną wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. W założeniu przepisy mają rozbić swego rodzaju solidarność pracowników i pracodawców działających w szarej strefie.

W projekcie przewidziano zmiany zwiększające obciążenia dla pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniają pracowników albo nie ujawniają całości/części ich wynagrodzeń. Odpowiedzialność za podatek oraz składki ZUS zostanie w takich przypadkach przeniesiona w pełni na pracodawców. Pracodawca będzie obciążony m.in. dodatkowym przychodem (równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę) za każdy miesiąc nielegalnego zatrudniania, co oznacza w praktyce konieczność zapłacenia podatku od przychodu z tytułu nielegalnego zatrudnienia.

Dodatkowo pracodawca nie będzie mógł odliczyć kosztów podatkowych z tytułu wypłaconego w nielegalny sposób wynagrodzenia oraz kosztów składek.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.