Opodatkowanie wynajmu kilku nieruchomości – ważny wyrok

O sporach między podatnikami a fiskusem w sprawie opodatkowania najmu kilku nieruchomości można książkę napisać. Oś sporu dotyczyła zagadnienia czy wynajem kilku nieruchomości można opodatkować w ramach ryczałtu czy według skali podatkowej, bo jest to już prowadzenie działalności gospodarczej? Stanowisko sądów administracyjnych w takich sprawach było rozbieżne. Część składów orzekających uznawała, że dla kwalifikacji przychodów z najmu do właściwego źródła przychodów – istotny jest zamiar podatnika, a w innych sprawach uznawano jednak, że zamiar podatnika nie ma rozstrzygającego znaczenia, a decydują obiektywne okoliczności, które powinny być ustalone w postępowaniu dowodowym.

Spory ma szansę zakończyć niedawno opublikowana Uchwała NSA z 24.5.2021 r., II FPS 1/21 która wskazuje, że o sposobie opodatkowania dochodów z najmu decyduje fakt wprowadzenia (lub braku wprowadzenia) nieruchomości do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Tym samym potwierdzono, że o sposobie opodatkowania decyduje sam podatnik.

Co ważne, sposób interpretacji przepisów przedstawiony w uchwale siedmiu sędziów NSA wiąże inne sądy.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.