Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na rozliczenia podatku u źródła

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od 16 marca 2022 r. Został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W dniu 1 lipca został zniesiony.

Zgodnie z obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego przepisami oraz dwa miesiące dłużej, płatnik może posługiwać się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Od września trzeba będzie stosować aktualne certyfikaty rezydencji. Wróci zatem zasada, zgodnie z którą certyfikat jest ważny w terminie ważności wskazanym na dokumencie lub 12 miesięcy w przypadku braku wskazania takiego terminu.

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy 4.0, polscy płatnicy wypłacający należności opodatkowane u źródła na rzecz zagranicznych podmiotów uzyskali w czerwcu 2020 r. możliwość stosowania uproszczeń w dokumentowaniu rezydencji podatkowej swoich nabywców. Ustawodawca pozwolił im korzystać w okresie stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego z certyfikatów rezydencji, których ważność w „normalnych” okolicznościach już by wygasła. Przepisy tarczy 4.0 dały więc płatnikom możliwość posłużenia się w okresie epidemii czy zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące po ich zakończeniu posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika wydanym w 2019 r. W takim przypadku konieczne było jedynie uzyskanie oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.

Od 1 września br. wróci konieczność posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.