Odroczenie KSeF

Minister finansów ogłosił, że Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Ministerstwo Finansów zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF i na tej podstawie wskaże nowy termin. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapewnia, że obowiązkowy Krajowy System e-Faktur na pewno zostanie wdrożony, a nowy termin zostanie podany na przełomie kwietnia i maja po zakończeniu audytu. Ministerstwo nie przewiduje istotnych zmian technicznych, zapowiada natomiast szerokie konsultacje i powołanie grup roboczych, by rozwiązać problemy zgłaszane przez przedsiębiorców.

Dotychczas zakładano, że od 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur w KSeF miało być obowiązkowe dla podatników VAT czynnych, a od 1 stycznia 2025 r. dla podatników zwolnionych z VAT. Również od 1 stycznia 2025 r. miały być wprowadzone kary. Obecnie MF planuje, że różnice między tymi terminami zostaną utrzymane i będą wynosić nawet 9-12 miesięcy. 

MF planuje też wydać objaśnienia dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami podmioty zarejestrowane w Polsce do VAT, ale nie posiadające tu stałego miejsca prowadzenia działalności, nie muszą przystępować do KSeF. W praktyce powstają jednak wątpliwości, jak należy rozumieć ten termin. 

9 lutego Ministerstwo Finansów ogłosi harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF.

Przedstawiciele Ministerstwa zapowiedzieli też szeroką akcję szkoleniową, która będzie wspierana akcją informacyjną, a w urzędach skarbowych przedsiębiorcy będą mogli odbyć praktyczne szkolenie z korzystania z oprogramowania, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofimy.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.