Od kosztownych pamiątek z podróży trzeba zapłacić cło i podatek

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną edycję informatora w którym wyjaśnia, jakie pamiątki z wakacyjnej podróży można przywieźć do Polski, by nie płacić cła, ani akcyzy, ale też nie trafić do więzienia. Chodzi także o przewożenie przez granicę leków, żywności, wyrobów tytoniowych, alkoholu i zwierząt.

Z przepisów prawa dewizowego wynika, że towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy i transport morski). Jeśli turysta podróżuje samochodem, autobusem lub pociągiem, musi on zgłosić prezenty, których łączna wartość przekracza 300 euro. W przypadku podróży statkiem lub samolotem, zgłoszeniu podlegają prezenty, których łączna wartość przekracza 430 euro.

Resort finansów przypomina także, że zabronione jest wprowadzanie na terytorium Unii Europejskiej dóbr kultury, które zostały nielegalnie wyprowadzone z terytorium kraju, w którym powstały lub zostały odkryte. W przypadku złamania zakazu dotyczącego przywozu takich dóbr, będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Możliwe będzie również orzeczenie przez sąd przepadku dóbr kultury, które pochodzą z takiego przestępstwa.

Szczególne zasady dotyczą także przewożonego alkoholu.

Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli podróżny wraca z krajów poza UE i zachowa limity:

-1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 proc. (np. wódka) lub

-2 litry alkoholu do 22 proc. (np. likier) i

-4 litry wina oraz

-16 litrów piwa.

A ile pieniędzy można przywieźć w walizce? Poniżej równowartości 10 tys. euro (lub równowartości w innej walucie) w gotówce można przewieźć przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Natomiast jeżeli wjeżdżając do Unii Europejskiej lub wyjeżdżając z niej, podróżny przewozi co najmniej 10 tys. euro, musi złożyć deklarację tych środków Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Środek lokomocji, którym podróżny się porusza nie ma tu znaczenia.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.