Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych obejmie więcej podmiotów

Od 31 października 2021 r. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych będzie obejmować również fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Możliwość zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla tych podmiotów pojawi się 31 października 2021 r. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie 31 stycznia 2022 r. W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 31 października 2021 r. termin wynosić będzie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Brak odpowiedniego zgłoszenia danych lub podanie nieprawdziwych informacji będzie wiązać się z ryzykiem sankcji w formie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 mln zł. Przepisy przewidują również odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.