Nowy Nowy Polski ŁAD. „Hipotetyczny podatek należny za 2022 r.”

Nowa instytucja w prawie podatkowym wiąże się z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Z założenia obecni beneficjenci tej ulgi (a więc pracownicy i przedsiębiorcy o miesięcznych przychodach od 5701 zł do 11 141 zł) nie powinni na zmianach stracić – zamiast ulgi będą mieli niższy, 12-procentowy podatek. Ministerstwo Finansów zakłada jednak, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy ktoś łączy ulgę dla klasy średniej z innymi preferencjami, może być inaczej. Jest to pewnego rodzaju wyjście bezpieczeństwa, by nie narazić się na zarzut wprowadzania negatywnych dla podatników zmian w trakcie roku.

Dla podatników, którym przysługiwałaby ulga dla klasy średniej, urząd skarbowy obliczy „hipotetyczny podatek należny za 2022 r.” według stanu prawnego sprzed lipcowych zmian. Jeśli okaże się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej miałby jednak stracić, zostanie rozliczony według wcześniejszych, korzystniejszych zasad i otrzyma wyrównanie na takich samych zasadach, na jakich wypłacany jest zwrot podatku. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku, skarbówka dokona wszystkich formalności z urzędu.

W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to „drugi system podatkowy” – takie hasło przewijało się w publicznej debacie. Tak naprawdę dotyczyć będzie nielicznych podatników. MF szacuje, że może ich być ok. 30-40 tys.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.