Nowy JPK-VAT od 1 października – istotna zmiana w raportowaniu

Od  1 października 2020 r. obowiązywać będą przepisy, które wprowadzą nowy plik JPK_VAT. Nowa struktura raportowania jest połączeniem dotychczasowego pliku JPK i deklaracji VAT. Nowy JPK_VAT, obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną i będzie dotyczyć wszystkich podatników. JPK_VAT nie będzie jednak prostym połączeniem dotychczasowego JPK i deklaracji. Można powiedzieć, że jest to kolejna rewolucja w VAT.

Istotą zmian dotyczących pliku JPK_VAT, jakie zaczną obowiązywać już od 1 października, jest m.in. pojawienie się nowego obowiązku oznaczania każdej faktury sprzedażowej, specjalnymi kodami GTU – pod warunkiem, że sprzedaż ta mieści się w grupach ryzyka wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów. Jak twierdzi Ministerstwo – wytypowane grupy podzielone zostały według grup ryzyka podatkowego oraz co kluczowe – możliwości wystąpienia nadużyć w rozliczeniach podatkowych. Oznacza to, że nowy podział nie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, lecz wyłącznie tych z branż znajdujących się w grupie ryzyka.

Grupami objętymi nowym obowiązkiem raportowania od 1 października będą:

 1. Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi.

Obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie sprzedawców. Nabywcy towarów i usług nie będą zobowiązani do dokonywania oznaczeń w przesyłanych plikach.

Oznaczenie:

 • napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – GTU01
 • towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11) – GTU02
 • olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – GTU03
 • wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – GTU04
 • odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT – GTU05
 • urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne) – GTU06
 • pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 – GTU07
 • metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych) – GTU08
 • leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne – GTU09
 • budynki, budowle i grunty – GTU10
 • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – GTU11
 • usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – GTU12
 • usługi transportowe i gospodarki magazynowej –  sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – GTU13

Aby poprawnie ustalić właściwe grupowanie, niejednokrotnie trzeba uwzględnić rożne źródła klasyfikacji, takie jak PKWiU, Nomenklatura Scalona, załączniki do ustawy o VAT czy ustawa o podatku akcyzowym.

 1. Jednocześnie z nowym plikiem JPK_VAT niektóre transakcje będą musiały być oznaczone specjalnymi oznaczeniami literowymi.

Transakcje sprzedażowe

 • dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – SW
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – EE
 • transakcji dokonywane przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – TP
 • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – TT_WNT
 • dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – TT_D
 • świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT – MR_T
 • dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT – MR_UZ
 • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) –  I_42
 • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) –  I_63
 • transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT – B_SPV
 • dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy o VAT – B_SPV DOSTAWA
 • świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT – B_MPV PROWIZJA
 • transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – MPP

Transakcje zakupowe

 • import towarów, w tym import towarów rozliczany na podstawie art. 33a ustawy o VAT – IMP
 • transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – MPP
BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.