Na co można wydać mikropożyczkę

Jesteś mikroprzedsiębiorcą zatrudniającym, lub nie, pracowników. W ramach specustawy złożyłeś wniosek o mikropożyczkę albo już nawet ją dostałeś. Należy wiedzieć, na co mona wydać te środki.

Pierwsze, co należy wiedzieć, to pieniądze z pożyczki nie można kupić wszystkiego, co przysłowiowo do głowy przyjdzie. Zgodnie z art. 15 zzd specustawy pieniądze te przeznaczone są na „pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”. Co właściwie oznacza? Czy ktoś będzie to kontrolował? To bardzo zasadne pytania, bo składając wniosek o mikropożyczkę, pod rygorem odpowiedzialności karnej zobowiązujmy się, że wykorzystamy te środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

„Celem pożyczki jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Oznacza to, że środki te mogą być przeznaczone tylko na tego typu wydatki np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników, leasing, ubezpieczenie itp. – wyjaśnia MRPiPS.

Przedsiębiorca nie będzie musiał przy umorzeniu czy rozliczeniu pożyczki przedstawiać dokumentów potwierdzających te wydatki – uspokaja resort.

Jednak zaraz potem MRPiPS pisze, że „każdy przedsiębiorca może spodziewać się czynności sprawdzających, które mają na celu potwierdzenie, czy działa on zgodnie z prawem”. Ministerstwo dodaje, że takie kontrole mogą być prowadzone „na ogólnych zasadach, określonych w Prawie przedsiębiorców, albo szczegółowych przepisów”.

Co zatem zrobić? Na co najbezpieczniej wydać środki z pożyczki? Na koszty, które ponosisz bez względu na to, czy masz pracowników, klientów. Mogą to być:

– składki ZUS,

– koszty wynajmu i utrzymania lokalu,

– koszty spłaty kredytu,

– koszty utrzymania strony internetowej,

– koszty niezbędnych napraw i serwisów,

– koszty wynajmu/leasingu,

– koszty usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Które wydatki mogą budzić wątpliwości? Przede wszystkim wątpliwości mogą budzić wszelkie wydatki o charakterze osobistym, ale także, co może dziwić wydatki o charakterze inwestycyjnym, np.

– sprzęt komputerowy;

– zaciąganie owych zobowiązań np. opłata wstępna za leasing,

– zakup wyposażenia czy umeblowania

– edukacja podatnika czy pracowników.

Nie są to bowiem środki, których celem jest rozwój Twojego biznesu, ale jego utrzymanie.

Mimo, iż Ministerstwo zapowiada, że nie ma obowiązku udokumentowania poniesionych wydatków należy się zabezpieczyć na okoliczność konieczności wykazania na jakie cele zostały wydatkowane.

Jeżeli jest to możliwe, uzyskane środki trzymać na odrębnym koncie i regulować z niego tylko zobowiązania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

Co się stanie, jeżeli środki zostaną wydane niezgodnie z przeznaczeniem?

Przede wszystkim, nie będzie możliwe ubieganie się o umorzenie pożyczki. Środki trzeba będzie zwrócić razem z odsetkami. A do tego można być pociągniętym do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.