Mikropożyczka 5000 zł (prawie) dla wszystkich!

W związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pakiet Tarczy Antykryzysowej, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mikropożyczka 5000 zł, bo o niej mowa, obecnie dostępna dla wszystkich, co oznacza, że państwo rozszerzyło jej zastosowanie również dla samozatrudnionych przedsiębiorców. Obecnie dla uzyskania pożyczki nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Nie ma także wymogu przychodów czy utraty dochodów.

Mogą z niej skorzystać mikroprzedsiębiorcy, jeżeli prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Jakie warunki należy jeszcze spełnić?

Z pożyczki może skorzystać tylko mikroprzedsiębiorca. Co to oznacza? W co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnione były łącznie następujące warunki:-

– zatrudnienie średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– roczny obrót netto ze sprzedaży oraz z operacji finansowych nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka udzielana jest jednorazowo, do kwoty 5000 zł. Spłata pożyczki rozpoczyna się po trzymiesięcznym okresie karencji, chyba że będą podstawy do umorzenia pożyczki. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Aktualna stopa redyskontowa weksli wynosi 0,55 proc., więc oprocentowanie pożyczki jest bardzo niskie.

Pożyczkę można przeznaczyć na bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Pożyczka z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że:

– przez okres 3 miesięcy od jej otrzymania, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą,

– złożył wniosek o umorzenie pożyczki, w terminie 14 dni od dnia upływu trzech miesięcy od daty otrzymania pożyczki.

Umorzona kwota pożyczki oraz odsetek nie jest przychodem w PIT.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek najłatwiej złożyć elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. Na stronie można także znaleźć druki i formularze do wypełnienia w formie pdf wraz z załącznikami oraz instrukcję wypełnienia wniosku o pożyczkę.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.