Kwota wolna bez zmian, nowa kwota zmniejszająca podatek

1 lipca weszły  przepisy tzw. Nowego Nowego Ładu, które znacznie zmieniają znany już od 1 stycznia Polski Ład.

Kwota wolna od podatku od momentu wejścia w życie Polskiego Ładu wynosi 30 tys. zł. Ta kota zostanie utrzymana w mocy. Oznacza to, że osoby rozliczające się według skali podatkowej nie płacą podatku, jeśli ich roczny dochód po odliczeniach nie przekracza 30 tys. zł. Po przekroczeniu tego pułapu PIT płaci się dopiero od nadwyżki. Z tej regulacji wynika m.in., że emerytura do 2,5 tys. zł jest zwolniona z podatku.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.