Kto musi mieć kasę fiskalną online w 2021 r.

W 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne on line. To urządzenia nowego typu, które łączą się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane o sprzedaży są przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy on-line dotyczy:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
  • świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek instalacji kasy on-line dotyczy świadczenia usług:

  • fryzjerskich
  • kosmetycznych
  • budowlanych
  • w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • prawniczych
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Na zakup kasy on-line przysługuje ulga wynosząca 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.