Kto może płacić 9% CIT

W 2021 roku więcej przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, zamiast podstawowej 19%. To efekt podniesienia z 1,2 mln euro do 2 mln euro progu, do którego można stosować preferencję.

Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:

  • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności) albo
  • mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro),
  • jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

Dotychczasowy limit przychodów, wynoszący 1,2 mln euro, był niższy niż limit przychodów małego podatnika (2 mln euro). Teraz limity zostaną wyrównane. Podatnik zapłaci 19% po przekroczeniu w ciągu roku 2 mln euro.

Stawka 9% ma zastosowanie wyłącznie do dochodów z działalności operacyjnej. Dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu stawką 19%.

Nie zmieniła się zasada, zgodnie z którą stawki 9% nie można stosować, jeśli firma powstała poprzez restrukturyzację (na przykład podział dotychczasowej firmy), przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności albo do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. euro.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.