KSeF wkrótce obowiązkowy. Prezydent odpisał ustawę.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek fakturowania z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Czynni podatnicy VAT będą do tego zobowiązani od 1. lipca 2024 r., natomiast podatnicy korzystający z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z VAT – od 1. stycznia 2025 r.

KSeF, czyli scentralizowana platforma służąca do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych, działa od początku 2022 r. Na razie korzystanie z tego rozwiązania jest dobrowolne. Wkrótce stanie się obowiązkowe, a od początku 2025 r. zaczną też obowiązywać sankcje za brak korzystania z systemu KSEF. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika, który wbrew obowiązkowi wystawi fakturę poza KSeF, karę do 100% wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze lub, w przypadku faktury bez VAT, do 18,7% wysokości kwoty należności kwoty ogółem wykazanej na tej fakturze.

Standardem będzie, że faktura będzie wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Niektóre sytuację będą wyłączone spod działania KSEF. Przykładowo, poza KSeF dostarczane będą faktury dla czynności, w których nabywcą będzie podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP. W takim przypadku faktura ustrukturyzowana udostępniana będzie nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

Z KSeF nie będą także wyłączeni przedsiębiorcy wystawiający faktury wyłącznie na rzecz konsumentów, prowadzący procedury szczególne w VAT – tj. nie unijną świadczenia usług, procedurę w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób oraz procedurę sprzedaży na odległość towarów importowanych a także podatnicy nie posiadający na terytorium RP swojej siedziby.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.