KRS nakłada kary za niezłożenie zaległych sprawozdań

W ostatnim czasie można obserwować wzmożoną aktywność KRS w wzywaniu spółek do złożenia zaległych rocznych sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów, które należy złożyć wraz z rocznym sprawozdaniem. Co oznacza takie wezwanie? Co się z nim wiąże?

Zdarza się, że spółka ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale z różnych powodów jej nie prowadzi. Jeżeli tak się dzieje, warto zastanowić się nad jej wyrejestrowaniem z KRS. Dopóki jednak działalność jest zarejestrowana, należy koniecznie pamiętać o dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych. Jeżeli sprawozdania nie zostaną złożone na zarząd mogą posypać się dotkliwe kary finansowe, bowiem KRS  dokonuje wezwania do złożenia zaległego sprawozdania pod rygorem grzywny przewidzianej w Kodeksie postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Bezskuteczny upływ ww. 7-dniowego terminu rozpoczyna kolejny etap postępowania przymuszającego. Jeżeli bowiem sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone w tym terminie, sąd rejestrowy wyda postanowienie o nałożeniu grzywny na wezwanego. Jest to obligatoryjne i sąd nie może odstąpić od jej nałożenia ani z własnej inicjatywy, ani na wniosek ukaranego. Taka grzywna to zazwyczaj 3.000 zł.

Grzywna może być ponawiana, jeżeli wezwany nadal nie złoży zaległego sprawozdania. Przy czym w jednym postanowieniu można wymierzyć ją w wysokości nie wyższej niż 15.000,00 zł, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przekraczać miliona złotych.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.