Koniec z PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego.

Obecnie nabywając mieszkanie z rynku wtórnego kupujący ma obowiązek zapłacić PCC od zakupu tego mieszkania. Nadchodzą jednak zmiany w zakresie podatku PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego. Podatnik będzie mógł być zwolniony z obowiązku zapłaty lub zapłaci wyższa stawkę podatku.

W życie wchodzą zmiany w zakresie PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego. Zmiany w zakresie PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego będą obowiązywać już od 31 sierpnia 2023 roku. Regulacje te zawarte są w Ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy zakładają, że zniesienie PCC odnosi się do sprzedaży prawa do własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem, że nabywca nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. Jeśli jednak nabywca miał udział w prawach własnościowych, to zwolnienie nie obejmuje sytuacji, w których jego udział przekracza 50% lub został nabyty drogą dziedziczenia.

Zmiany w zakresie PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego obejmują również kupujących, którzy nabywają 6 lub kolejny lokal mieszkalny, przy czym nie będą one dla nich korzystne. Nabywając 6. lub kolejny lokal mieszkalny PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego zostanie podwyższony z 2% do 6%.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.