Kiedy zwrot składki zdrowotnej stanowi przychód przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają w 2023 roku zwrot z ZUS z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej, muszą pamiętać o jej rozliczeniu w deklaracji PIT za 2023 rok. Ministerstwo Finansów potwierdza, że otrzymaną kwotę zwrotu należy doliczyć do przychodu/dochodu w zeznaniu PIT.

Na zasadach ogólnych – przy wyborze skali podatkowej – składki nie wywołują skutków podatkowych, więc zwrot składek nie ma znaczenia podatkowego.

Przy opodatkowaniu podatku liniowym składki zdrowotne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania lub odliczone od dochodu. Zwrot składek oznacza zatem konieczność skorygowania kosztów.

W przypadku ryczałtu zaś podatnik może odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Tu również zwrot składek oznaczać może konieczność skorygowania odliczenia.

Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów podatkowych mieści się w tej nadpłacie. Obowiązek doliczenia do dochodu zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. występuje, jeżeli składki podatnik odliczał od podstawy obliczenia podatku. Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od podstawy obliczenia podatku mieści się w tej nadpłacie.

W przypadku ryczałtu zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od przychodów mieści się w tej nadpłacie (50%).

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.