Karta podatkowa PIT-16A do końca lutego 2024

Jeszcze dwa lata temu przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową musieli spieszyć się do końca stycznia. Teraz już drugi rok z rzędu obowiązuje ich wydłużony termin na rozliczenie druku PIT-16A. Do 29 lutego 2024 roku można składać deklarację PIT-16A za 2023 rok.

Podatników opodatkowanych na zasadach karty podatkowej jest coraz mniej, gdyż zmiana prawa z Polskiego Ładu zablokowała możliwość wybierania tej formy opodatkowania. Korzystają z niej tylko te osoby fizyczne, którzy już w latach wcześniejszych byli podatnikami tej formy podatku ryczałtowego.

Zasady opodatkowania kartą podatkową wynikają z ustawy o podatku zryczałtowanym. W deklarację PIT-16A wpisuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2023 roku. Poza nimi nie odlicza się w PIT-16A żadnych ulg.

W 2024 roku rozliczać się należy na tym samym formularzu, co rok temu – czyli PIT-16A, wersja 13 (za 2022 i za 2023).

Opłacanie podatku w formie karty podatkowej z zasady wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Jest jednak pewien wyjątek. O wspólnym PIT można myśleć pod warunkiem, gdy:

– przez cały rok podatkowy podatnik nie osiągnął przychodów z prowadzonej działalności, ani

– nie był obowiązany lub nie korzystał z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani

– nie był obowiązany albo nie korzystał z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.