Jak podatkowo rozliczyć przychody z You Tuba, Instagrama czy Tik Toka

Aktywność w internecie w szczególności You Tubie, Instagramie czy Tik Toku stało się w ostatnich latach nie tylko modnym, ale i przynoszącym zyski zajęciem. Na ilość wyświetleń, a co za tym idzie powodzenie finansowe mają wpływ treści i obrazy tam zamieszczane.

Od strony podatkowej ma to także daleko idące skutki. I tak, prowadzenie przez osobę fizyczną bloga w celu świadczenia, przy jego wykorzystaniu, usług reklamy zamieszczanej na stronie, może zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej. Tak uznał w piśmie z dnia 29 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.19.2022.7.JSZ, wskazując, że YouTuberzy, prowadzący swój kanał prywatnie, poza działalnością gospodarczą, podlegają także opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Osoba prowadząca You Tuba, Instagrama czy Tik Toka musi ponieść pewne koszty związane z tematyką i treścią prowadzonego kanału aby dotrzeć do reklamodawców i innych zleceniodawców, a tym samym – aby osiągnąć przychód. To powoduje zatem ,że wydatki na prowadzenie bloga mogą zostać uznane za spełniające warunki do uznania za koszty uzyskania przychodów. Do przykładowych wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem kanału internetowego i tworzeniem artykułów na nim zamieszczanych które mogą stanowić koszty podatkowe, należą m.in.: rejestracja domeny, zakup sprzętu i akcesoriów fotograficznych/filmowych, opłaty za udział w relacjonowanych imprezach/wydarzeniach, opłacenie kosztów podróży, hotelu, koszty wynagrodzeń i wyjazdów osób tworzących i współtworzących treści publikowane na kanale, itp.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.