Grudniowy sezon kontroli podatkowych – uwaga na przedawnienia i późno wysłane decyzje

Grudzień to czas, gdy podatnicy mogą się spodziewać kontroli i decyzji, zwłaszcza co do zobowiązań, które się niebawem przedawnią. W tym roku chodzi o zobowiązania za rok 2016. Termin przedawnienia liczony jest od końca następnego roku, a więc z końcem 2022 r się kończy. Fiskus wciąż stosuje swoją sprawdzoną taktykę – wszczęcie procedury karnej, byle tylko wydłużyć ten termin.

Jednak, po wielokrotnej krytyce takiej polityki przez sądy administracyjne, robią to już nieco sprytniej, niż przed kilku laty. Urzędnicy skarbowi zmieniają metodę i starają się zachować przynajmniej pozory prowadzenia postępowania karnego. Nawet jeśli wszczynają takie postępowanie „w sprawie”, a jeszcze nie przeciwko konkretnej osobie, to przynajmniej poszukują w danej firmie osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe i przesłuchują je.

Sądy administracyjne nieraz wskazywały, że postępowanie karne skarbowe, w którym de facto nie są podejmowane żadne czynności, powinno być umorzone. Kluczowa była tu uchwała NSA z 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21), w której sędziowie napiętnowali wszczynanie takich postępowań, gdy de facto nie ma podstaw do ścigania za przestępstwo. Zauważyli, że o sztuczności takiego „śledztwa” świadczy wszczynanie procedury pod koniec biegu terminu przedawnienia, a także niepodejmowanie przez wiele kolejnych miesięcy żadnych czynności śledczych.

Najpopularniejszymi od lat obszarami kontroli są sprawy rozliczeń VAT oraz cen transferowych w relacjach między powiązanymi podatnikami. W polu zainteresowania fiskusa są także rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi, szczególnie w zakresie podatku u źródła.  Ostatnio kontrolerzy wyostrzyli także uwagę w sprawach restrukturyzacji firm. Zwracają przy tym uwagę na to, czy np. podział firmy, fuzja czy przejęcie lub tworzenie spółek zależnych nie było działaniem pozornym, zmierzającym do obejścia prawa.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.