Fiskus wie o nas coraz więcej…i więcej

Organy skarbowe dostają coraz więcej narzędzi pozwalających na zdobycie wiedzy o podatnikach. Pozwala im to dokładniej analizować działalność podatników. Szczególnie niepokojący jest jeden z przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który pozwala KAS na żądanie danych o podatnikach od podmiotów gospodarczych, np. administratorów portali internetowych.

Chodzi o art. 45 ustawy o KAS przyznaje organom KAS prawo pozyskiwania od różnego rodzaju podmiotów danych dotyczących podatników, w tym danych osobowych, a także informacji o czynnościach podejmowanych przez podatników, jeśli mogą one mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązań podatkowych. Istotny jest tutaj bezpośredni związek pozyskiwanych informacji z ewentualnym powstaniem obowiązku podatkowego. Organ prawie zawsze jest w stanie wskazać tego rodzaju potencjalny wpływ lub związek.

Należy wskazać, że procedury czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej i postępowania posiadają dość jasno wyznaczone granice, wsparte orzecznictwem. Natomiast wyżej wymieniony art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i uprawnienia przysługujące na jego podstawie budzi duże kontrowersje. Co prawda ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny stanął w tej kwestii po stronie organów skarbowych i stwierdził, że mają one prawo żądać informacji o podatnikach od administratorów portali internetowych. Jednak skład orzekający sam przyznał, że orzecznictwo administracyjne w tym zakresie jest rozbieżne. Podatnicy nie mają więc pewności czy kierując skargę do sądu, przyzna on im rację.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.