Fiskus może zajrzeć na konto bankowe

Od 1 lipca 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, na ich podstawie naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników. Do tej pory skarbówka mogła zaglądać na konta tylko tych osób, które miały status podejrzanego.

Nowelizacja przepisu niewątpliwe ułatwia organom podatkowym dostęp do danych dotyczących rachunków bankowych osób fizycznych i może stwarzać sytuację, iż dane te będą wykorzystywane do czynności analitycznych urzędów i potwierdzania różnych „domniemanych” nieprawidłowości jeszcze przed wszczęciem kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej.

Organy będą mogły weryfikować kwoty wpływów i wydatków oraz łatwiej ustalać, czy nie dochodzi do istotnych zaniżeń podatkowych bez wiedzy obywatela o tym, iż jego konto jest analizowane.

Znacząco poszerza to zakres ingerencji w strefę prywatności wszystkich obywateli.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.