E-fakturowanie (KSeF) będzie obowiązkowe od lipca 2024 roku

Rząd przyjął projekt przepisów wprowadzających obowiązkowe stosowanie e-faktur od lipca przyszłego roku.

Dla przypomnienia dodajmy, że Krajowy System e-Faktur (w skrócie KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny, który służyć ma do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych (inaczej e-Faktura). Docelowo każdy przedsiębiorca będzie musiał w ramach KSeF wystawiać faktury sprzedaży w ustrukturyzowanej formie, które będą od razu w bazie fiskusa.

Za pośrednictwem programu odbywać się będzie także nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień, a także analiza i kontrola informacji zawartych w e-Fakturach.

Po wprowadzeniu danych do systemu każda faktura otrzyma unikalny numer identyfikujący, po czym zostaje zweryfikowana pod kątem zgodności danych ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za wystawioną i doręczoną w momencie przydzielenia jej numeru identyfikującego i wszystkie jej zmiany będą musiały odbyć się w drodze jej korekty.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.