Darowizna samochodu wykupionego z leasingu nie podlega PIT.

Samochód, który został wykupiony z leasingu na działalność, a następnie nie został wprowadzony do środków trwałych działalności, bo po wykupie podatnik nie zamierza go wykorzystywać w działalności gospodarczej, a darować go członkowi rodziny, który będzie go użytkował prywatnie, nie podlega PIT.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 14 ust. 2 pkt 1 PIT (z zastrzeżeniem ust. 3), przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W świetle przytoczonych przepisów PIT,  przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomych (a więc np. samochodu), co do zasady kwalifikowany jest do źródła opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 PIT, chyba że sprzedaż takich rzeczy następuje w ramach działalności gospodarczej. W przypadku, gdy rzeczy ruchome wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, przychód uzyskany wskutek ich odpłatnego zbycia stosownie od art. 14 ust. 2 PIT zostanie zakwalifikowany do przychodów z tej działalności.

Aby zastosowanie mogły znaleźć postanowienia PIT u podatnika musi powstać przychód. Następnie przychód ten musi mieścić się w katalogu źródeł przychodów zdefiniowanych w ustawie podatkowej. Jeżeli podatnik nie uzyska przychodu np. w wykonaniu umowy darowizny, wówczas nie powstanie obowiązek w PIT. Zatem darowizna samochodu wykupionego z leasingu nie podlega PIT. Podobne stanowisko zaprezentował  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 kwietnia 2023 r.: nr 0113-KDIPT2-1.4011.132.2023.4.KD

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.