Czy warto przejść na ryczałt w 2022 roku?

Coraz więcej podatników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze zastanawia się nad zmianą od 2022 roku formy opodatkowania ze skali podatkowej lub podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Powód? Zwiększone obciążenia w zakresie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie.

Warto przeanalizować co daje ryczałt w stosunku do pozostałych form opodatkowania i czy dla wszystkich jest możliwy.

Zgodnie z aktualną wersją projektu Polskiego Ładu składka zdrowotna przy ryczałcie jest korzystniejsza niż przy innych formach. W każdej jednak sytuacji składka zdrowotna nie będzie już mogła obniżyć podatku. Przy ryczałcie będzie ona wynosić miesięcznie:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł (ok. 310 zł składki zdrowotnej dla przychodów ryczałtowych poniżej 60 tys. zł rocznie);
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych od 60 do 300 tys. zł (ok. 513 zł składki zdrowotnej dla przychodów 60-300 tys. zł rocznie);
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. Zł (ok.925 zł dla przychodów powyżej 300 tys. zł rocznie).

Porównując składkę zdrowotną płaconą od dochodu przy podatku liniowym w wysokości 4,9% dochodu, to można szybko obliczyć, że ryczałt jest atrakcyjniejszym rozwiązaniem. Chyba, że planujemy mieć dość niski dochód objęty podatkiem liniowym to wówczas może być to nadal korzystna forma.

Należy jednak mieć na uwadze, że każda stawka ryczałtu wzrośnie, bo musimy doliczyć koszty składki zdrowotnej, która staje się niejako od 2022 roku nowym podatkiem. Pamiętajmy jednak, że ryczałt jest płacony od obrotu co oznacza, że nie uprawnia do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Dlatego też opłaca się tylko tym firmom, które mają niskie koszty, a ich praca polega na wykorzystaniu swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji bez ponoszenia nakładów większej wartości. Ryczałt będzie dobrym rozwiązaniem dla informatyków, lekarzy wystawiających faktury na podmioty medyczne, inżynierów.

Nie wszystkie branże mogą myśleć o ryczałcie. Ustawa o ryczałcie wyklucza m.in. wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie: aptek, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Również występują ograniczenia w ryczałcie przy prowadzeniu spółki z małżonkiem czy wykonywaniu usług dla byłego pracodawcy.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.